Psykoterapi för Dig som söker terapi, terapeut eller psykoterapeut i Uppsala.

Känner Du att livet blivit svårare än vanligt och söker en förändring?

Jag är verksam som psykoterapeut i Uppsala och erbjuder Dig hjälp vid:

Ångest och oro | Depressioner och nedstämdhet | Livskriser |
Trauma och utsatthet | Relationssvårigheter | Negativ självbild | Existentiella frågor | Beteendeproblem

Som psykoterapeut integrerar jag kognitiva och moderna psykodynamiska teorier och behandlingsmetoder. Samarbetet mellan Dig och mig innefattar förståelse av Din historia, kartläggning av Dina problem i nuet och förändringsarbete inför Din framtid.

Psykoterapi i Uppsala

Icke-verbala psykoterapeutiska arbetssätt

Jag har även kompetens inom icke-verbala psykoterapeutiska arbetssätt som kan inkluderas i samtalsbehandlingen anpassat till Dina personliga mål:

  • Klinisk hypnos (fysiskt närvarotillstånd med ökad psykisk klarhet)
  • Konstterapi (bild, musik, drama, dans/kropp/rörelse, poesi)
  • Symboldrama (inre bilder, visualiseringstekniker)
  • EMDR (ögonrörelsemetod för bearbetning av trauma)