Psykoterapi och psykoterapeut i Uppsala

Söker du efter en psykoterapeut eller terapeut? Alla går någon gång i livet igenom händelser som gör att livet känns svårare än vanligt. Jag erbjuder hjälp genom terapi och samtal.

Psykoterapi är en psykologisk behandlingsform som bygger på en serie av samtal som får dig att må bättre.
Med hjälp av terapin kan du utforska dina problem och bearbeta det som händer i livet. Ibland räcker det med några få samtal, ibland kan det behövas en längre behandling. Du avgör själv vad som känns rätt för dig.

Psykoterapin inleds alltid med ett eller flera samtal där vi går igenom din problematik och dina målsättningar. Mer ingående information om psykoterapi finns på länkarna SFKBT (kognitiv psykoterapi)  och Psykoterapicentrum (psykodynamisk terapi).

Jag, Maria Weimers, är verksam som psykoterapeut i Uppsala. I mitt arbete integrerar jag kognitiva och moderna psykodynamiska teorier och behandlingsmetoder. Samarbetet mellan dig och mig innefattar förståelse för din historia, kartläggning av dina problem i nuet och förändringsarbete inför din framtid.

Dina känslor, tankar, handlingar och kroppsliga upplevelser ges alla utrymme i din personliga process.

Psykoterapi i Uppsala

Psykoterapi hjälper dig vid:

 • Ångest och oro
 • Depressioner och nedstämdhet
 • Livskriser
 • Trauma och utsatthet
 • Relationssvårigheter
 • Låg självkänsla
 • Existentiella frågor

Psykoterapi fungerar även som en investering för framtiden, då den utvecklar självkännedom, självkänsla och förmåga att hantera psykiska påfrestningar.

Min inriktning är främst individualterapi för vuxna eller ungdomar, men jag hjälper även par eller grupper att nå förändring i sina liv och må bättre Jag har mångårig erfarenhet av behandling vid olika typer av svårigheter.
Behandlingen anpassas efter problematik och målsättning, vilket gör att den kan variera i tid och metod.

Kreativa icke-verbala metoder

Jag har även kompetens inom icke-verbala psykoterapeutiska arbetssätt som kan användas i samtalsbehandlingen anpassat till dina personliga mål:

 • Klinisk hypnos (fysiskt närvarotillstånd med ökad psykisk klarhet)
 • Konstterapi (bild, musik, drama, dans/kropp/rörelse, poesi)
 • Symboldrama (inre bilder, visualiseringstekniker)
 • EMDR (ögonrörelsemetod för bearbetning av trauma)